ODKAZY/ links

Knírač střední p&s / Standard Schnauzer p&s

Gloria Leones z Cavia Zahva
Amor di Schnauzer of Daiquincy
Alarm Beskyd Saltus ze Záhrabské
Belator  Táncoslábú Silver
d’Utrillo Gagatek
Grand Sen Imprese
Di Como  

Knírač střední černý / Standard Schnauzer black

od Dalajského potoka  Ketrys
ze Charlotina údolí  

Kluby kníračů / Schnauzer Club

Klub chovatelů kníračů ČR  
KCHK – pobočka Praha  
Klub chovatelov plemena bradáč  

Výměnné odkazy

https://www.psickovia.sk – Psí magazín